مدیران منطقه ای شهرستان جانبو – آموزش مصاحبه استخدامی

محل برگزاری :
مدیران منطقه‌ای جانبو
مدرس دوره :

آموزش مصاحبه استخدامی مدیران منطقه ای شهرستان جانبو

در جانبو این فرصت برای همه مهیاست تا رشد کنند.
در کارگاه اموزش مصاحبه استخدامی مدیران منطقه شهرستان که در قزوین برگزار شد، مهارتها، بایدها و‌نبایدها، اصول جانبو در استخدام و نحوه ارزیابی افراد در مصاحبه استخدامی اموزش داده شد.

تصاویر دوره آموزش مصاحبه استخدامی

مطالب مرتبط

مهارت های عمومی منابع انسانی

اولین دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

آموزش مدل های رفتاری دیسک – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

الوان - توانمند سازی کارکنان

دوره مهارت های توانمندسازی کارکنان – الوان پلاستیک

بازی شخصیت شناسی

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست