هولیدنیگ اورست – آموزش مصاحبه استخدامی

محل برگزاری :
هولیدنیگ اورست
مدرس دوره :

برگزاری کارگاه آموزش مصاحبه استخدامی هولیدنیگ اورست

این دوره توسط مریم حنطوش زاده با همکاری رادمان برگزار شد.

جانبو که یکی از بزرگترین فروشگاههای زنجیزه ای در ایران است و شعب بسیاری در کشورهای مختلف جهان دارد.
ارزش های خاصی را برای مشتریان داخلی (کارکنان) و مشتریان خارجی فراهم می آورد.

آموزش و ایجاد رشد از این دسته ارزش ها هستند.
دراین کارگاه که در دفتر مرکزی تهران برگزار گردید، سرپرست مناطق اصول مصاحبه حرفه ای را براساس قوانین و ارزش های اختصاصی جانبو فرا گرفتند.

برگزاری کارگاه آموزش مصاحبه استخدامی هولیدنیگ اورست

مطالب مرتبط

وبینار مصاحبه استخدامی

ارزيابي رفتاري در مصاحبه استخدامي

تدریس مهارت های فروش بر اساس مدل های رفتار DISC

تدریس مهارت های فروش

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

دیسک تست و تایپ

ورک شاپ مدل های رفتاری DISC – تست و تایپ

هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

دوره آموزش بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

دوره بازخورد دادن و گرفتن – پاترون

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست