ارزیابی فرهنگ سازمانی – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

محل برگزاری :
پدیده ماشین سازی غرب
مدرس دوره :
ارزیابی فرهنگ پدیده

ارزیابی فرهنگ سازمانی

هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب دی ۹۸

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند. در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.

سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند.

در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

تصاویر دوره ارزیابی فرهنگ پدیده ماشین سازی غرب

ویدئو از دوره آموزشی ارزیابی فرهنگ

مطالب مرتبط

دوره تیم سازی حنطوش

تیم سازی و بلبین

شناسایی فرهنگ شرکت اوژان

هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

کارگاه شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

بازی شخصیت شناسی

خرمشهر آموزش منابع انسانی

توانمندسازی زنان کارافرین

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست