دوره مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق

محل برگزاری :
شرکت شبکه برق وزارت نیرو
مدرس دوره :
دوره کار و زمان

مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق وزارت نیرو

زمان برگزاری این دوره: بهمن ۱۳۹۸

در این کارگاه چهار روزه، مدیران دپارتمان منابع انسانی در دو گروه به نحوه مدیریت خود و تاثیر آن بر مدیریت زمان مورد آموزش قرار گرفتند.

در ابتدا افراد با شناخت مدل های رفتاری DISC به درک بهتری از خود و اطرافیان دست یافتند. سپس با طراحی چرخه زندگی خود، ارزش ها و اولویت های خود را شناسایی کردند.
سپس اهداف گذاری صحیح را آموخته و در تمرین های عملی اهداف خود را مشخص کرند.
در ادامه عوامل اخلال گر در زمان معرفی گردید و هر مدل رفتاری بر حسب نقاط ضعف و قوت خود، عواملی را که مانع رسیدن او به هدف می شود را تعیین نمود.

با تکنیک های اولویت بندی و مبارزه با تعویق، فصل جدیدی از برنامه ریزی بر آنها آغاز شد. در نهایت با درک چرخه عادت، به حذف عادات نامطلوب و ایجاد عادات جدید پرداختند.

بازخوردهای شرکت‌کنندگان از این دوره:

مطالب مرتبط

تدریس مهارت های فروش بر اساس مدل های رفتار DISC

تدریس مهارت های فروش

ارزیابی فرهنگ پدیده

ارزیابی فرهنگ سازمانی – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

مهارت های عمومی منابع انسانی

اولین دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

آزمایشگاه دنا

ارزیابی فرهنگ سازمانی- آزمایشگاه دنا دی ۹۸

مدیران منطقه ای شهرستان جانبو – آموزش مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست