آموزش مدل های رفتاری دیسک – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

محل برگزاری :
هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب
مدرس دوره :

آموزش مدل های رفتاری DISC در بهمن ۱۳۹۸

هیچ چیز مثل خودشناسی انسانها را به وجد نمی آورد. اولین گام برای هر ارتباطی نیز خودشناسی است.

در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، با شناخت مدل های رفتاری دیسک، باب جدیدی به روی موسسین و کارکنان باز شد تا در راستای فرهنگی نواور و با کیفیت گام بردارند.

تصاویر دوره آموزش مدل‌های رفتاری

ویدئو های این آموزش

مطالب مرتبط

تدریس مهارت های فروش بر اساس مدل های رفتار DISC

تدریس مهارت های فروش

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

دوره آموزش بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

دوره بازخورد دادن و گرفتن – پاترون

مجموعه اورست مهارت های رفتاری دیسک

مجموعه اورست – آموزش مدل های رفتاری DISC

مهارت های عمومی منابع انسانی

اولین دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

مدیران منطقه ای شهرستان جانبو – آموزش مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست