هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

محل برگزاری :
هولدینگ پندتک
مدرس دوره :

کانون ارزیابی هولدینگ پندتک

سازمان ها همیشه به دنبال راهی هستند تا مدیران خود را ارزیابی کنند.
کانون ارزیابی یک ابزار مهم دراین زمینه است تا به صاحبان کسب و کار کمک کند تا دربراه استخدام یا ارتقا مدیران خود تصمیم گیری کنند.

هولدینگ پندتک نیز در راستای تعیین مسیرشغلی و تدوین برنامه توسعه فردی به برگزاری کانون ارزیابی همت گذارد.
این کانون با طراحی و اجرای مریم حنطوش زاده و تیم ارزیابی شامل دکتر عباس نرگسیان، سرکار خانم مرضیه کثیری و خانم الهام هدایتی برگزار گردید.

خروجی برنامه ارزیابی

خروجی برنامه ارزیابی یک روزه در هولدینگ پندتک که شامل موارد زیر بود:

  • رول پلی
  • تست رفتارشناسی دیسک
  • تست شخصیت شناسی نئو
  • مصاحبه رفتاری
  • بازی گروهی و بحث تیمی

به صورت مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود افراد شرکت کننده و مسیر توسعه آنها در اختیاز سازمان قرار گرفت

تصاویر برگزاری برنامه ارزیابی

کانون ارزیابی هولدینگ پندتک

مطالب مرتبط

دوره کار و زمان

دوره مدیریت کار و زمان – شرکت شبکه برق

دوره توانمند سازی و جانشین پروری

توانمندسازی و جانشین پروری

مهارت های عمومی منابع انسانی

اولین دوره مهارت های عمومی منابع انسانی

ورک شاپ مدل های رفتاری DISC

وبینار مصاحبه استخدامی

ارزيابي رفتاري در مصاحبه استخدامي

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست