شناسایی فرهنگ شرکت اوژان

محل برگزاری :
شرکت اوژان

شناسایی فرهنگ شرکت اوژان با همکاری مجموعه نوتریکا

یکی از اولین اقداماتی که در هر سازمان به عنوان مشاور منابع انسانی انجام می دهیم، ارزیابی فرهنگ سازمانی است.
اما تغیر فرهنگ کار آسانی نیست.
لذا برنامه ای طراحی شد که کارکنان و مدیران دیدگاه های خود را به اشتراک گذاشته و به اتفاق به یک فرهنگ جدید دست یابند.
این برنامه باعث شد تا کارکنان خود عوارض ناشی از نقاط ضعف فرهنگ را دریابند و راه حل هایی ارائه دهند.

تصاویر مراسم فرهنگ شرکت اوژان

ویدئو شناسایی فرهنگ

مطالب مرتبط

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

هولیدنیگ اورست – آموزش مصاحبه استخدامی

الوان - توانمند سازی کارکنان

دوره مهارت های توانمندسازی کارکنان – الوان پلاستیک

تدریس مهارت های فروش بر اساس مدل های رفتار DISC

تدریس مهارت های فروش

افزایش بهره وری کارکنان

اتاق بازرگانی حنطوش زاده

مدل های رفتاری DISC

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مقالات بوم‌ورک

فهرست