مدیران منطقه ای شهرستان جانبو – آموزش مصاحبه استخدامی

محل برگزاری :
مدیران منطقه‌ای جانبو
مدرس دوره :

آموزش مصاحبه استخدامی مدیران منطقه ای شهرستان جانبو

در جانبو این فرصت برای همه مهیاست تا رشد کنند.
در کارگاه اموزش مصاحبه استخدامی مدیران منطقه شهرستان که در قزوین برگزار شد، مهارتها، بایدها و‌نبایدها، اصول جانبو در استخدام و نحوه ارزیابی افراد در مصاحبه استخدامی اموزش داده شد.

تصاویر دوره آموزش مصاحبه استخدامی

مطالب مرتبط

آزمایشگاه دنا

ارزیابی فرهنگ سازمانی- آزمایشگاه دنا دی ۹۸

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

ارزیابی فرهنگ پدیده

ارزیابی فرهنگ سازمانی – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

کارگاه شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

پرونکسو - دوره شش کلاه با تست و تایپ

پرونکسو – دوره شش کلاه با تست و تایپ

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

چگونه در بحران تصمیم گیری کنیم

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

مقالات بوم‌ورک

فهرست