ارزیابی فرهنگ سازمانی- آزمایشگاه دنا دی ۹۸

محل برگزاری :
آزمایشگاه دنا
مدرس دوره :
آزمایشگاه دنا

ارزیابی فرهنگ سازمانی

کسی نمی تواند نقش فرهنگ را نادیده بگیرد اما سازمانهای بسیار کمی به این امر اهمیت می دهند.
در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، در طی یک فعالیت گروهی بین مدیران ارشد، تصویری از سازمان در ذهن کارکنان شناسایی شد.

سپس از طریق پرسشنامه های ان لاین، فرهنگ موجود و مطلوب از دید مدیران و کارکنان تعیین گردید.
طی یک برنامه جمعی با تکنیک world caffe، همگان در خلق فرهنگ جدید به استراک ایده ها پرداختند. در پایان مسیر عملیاتی ایجاد فرهنگ سازمانی با مشارکت موسسین و کارکنان طراحی گردید.

تصاویر ارزیابی فرهنگ سازمانی – آزمایشگاه دنا

ویدئو ارزیابی فرهنگی

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

مطالب مرتبط

بازی شخصیت شناسی

دوره آموزش بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

دوره بازخورد دادن و گرفتن – پاترون

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

دوره دزفول DISC

آموزش مدل های رفتاری

هولیدنیگ اورست – آموزش مصاحبه استخدامی

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

چگونه در بحران تصمیم گیری کنیم

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

مقالات بوم‌ورک

فهرست