آموزش مدل های رفتاری دیسک – هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب

محل برگزاری :
هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب
مدرس دوره :

آموزش مدل های رفتاری DISC در بهمن ۱۳۹۸

هیچ چیز مثل خودشناسی انسانها را به وجد نمی آورد. اولین گام برای هر ارتباطی نیز خودشناسی است.

در هولدینگ پدیده ماشین سازی غرب، با شناخت مدل های رفتاری دیسک، باب جدیدی به روی موسسین و کارکنان باز شد تا در راستای فرهنگی نواور و با کیفیت گام بردارند.

تصاویر دوره آموزش مدل‌های رفتاری

ویدئو های این آموزش

>>> ERROR: Contact the Administrator to see this content <<<

مطالب مرتبط

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

بازی شخصیت شناسی

کارگاه شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

شناسایی فاکتورهای ارزشیابی افراد

دوره همدلی با مشتری هوش هیجانی

همدلی با مشتری با هوش هیجانی

ورک شاپ مدل های رفتاری DISC

دوره توانمند سازی و جانشین پروری

توانمندسازی و جانشین پروری

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

چگونه در بحران تصمیم گیری کنیم

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

مقالات بوم‌ورک

فهرست