هولدینگ پندتک شهریور 98 – برگزاری کانون ارزیابی

محل برگزاری :
هولدینگ پندتک
مدرس دوره :

کانون ارزیابی هولدینگ پندتک

سازمان ها همیشه به دنبال راهی هستند تا مدیران خود را ارزیابی کنند.
کانون ارزیابی یک ابزار مهم دراین زمینه است تا به صاحبان کسب و کار کمک کند تا دربراه استخدام یا ارتقا مدیران خود تصمیم گیری کنند.

هولدینگ پندتک نیز در راستای تعیین مسیرشغلی و تدوین برنامه توسعه فردی به برگزاری کانون ارزیابی همت گذارد.
این کانون با طراحی و اجرای مریم حنطوش زاده و تیم ارزیابی شامل دکتر عباس نرگسیان، سرکار خانم مرضیه کثیری و خانم الهام هدایتی برگزار گردید.

خروجی برنامه ارزیابی

خروجی برنامه ارزیابی یک روزه در هولدینگ پندتک که شامل موارد زیر بود:

  • رول پلی
  • تست رفتارشناسی دیسک
  • تست شخصیت شناسی نئو
  • مصاحبه رفتاری
  • بازی گروهی و بحث تیمی

به صورت مجموعه ای از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود افراد شرکت کننده و مسیر توسعه آنها در اختیاز سازمان قرار گرفت

تصاویر برگزاری برنامه ارزیابی

کانون ارزیابی هولدینگ پندتک

مطالب مرتبط

دوره تیم سازی لاستیک

تیم سازی براساس شناخت مدل های رفتاری دیسک

دوره آموزش بازخورد دادن و بازخورد گرفتن

دوره بازخورد دادن و گرفتن – پاترون

شناسایی فرهنگ شرکت اوژان

دوره مدیریت عملکرد

دوره مدیریت عملکرد

دوره تفکر خلاقانه

دوره تفکر خلاقانه و کسب و کار

سمینار آموزش مهارت های رفتاری

سمینار آشنایی با مدل های رفتاری دیسک

آموزش مهارت‌های فردی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

مصاحبه‌های رادیویی

چگونه در بحران تصمیم گیری کنیم

پادکست استخدام و مصاحبه

تکنیک های رفتاری

تکنیک های رفتاری چقدر می تواند به موفقیت ما کمک کند؟

انتقادات مشتری

انتقادات مشتری و نحوه برخورد با آن

کارمند خوب

کارمند خوب چه ویژگی هایی دارد؟

تفویض اختیار

تفویض اختیار – پادکست

مقالات بوم‌ورک

فهرست